groene-daken

Voor bedrijven en inwoners van Stadsdeel Zuid is een subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken.

Voor elk van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel is op dit moment nog een aparte verordening.

Mooi, mooi, mooi!

Een groen dak is mooi, maar ook als u niet op het groene dak uitkijkt, heeft het voordelen: het isoleert (zowel zomers als 's winters), buffert regenwater, vangt een niet te verwaarlozen hoeveelheid fijn stof af, is geluiddempend en heeft een gunstige invloed op de stadsfauna.

Voor wie?

De subsidieverordening is bedoeld voor bijna iedereen die een groen dak of gevel wil. Bewoners in de vorm van eigenaren, huurders en Verenigingen Van Eigenaren (VVE), van woningen, bijgebouwen en woonboten. Maar ook als u bijvoorbeeld woont boven een dichtbebouwde binnentuin en u liever uitkijkt over groen in plaats van een kaal dak (en het te beplanten dak van de benedenbuurman is) mag u deze subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, moet de eigenaar uiteraard wel toestemming geven.

Ook bedrijven en woningbouwverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Het is voor bedrijven zelfs dubbel interessant, omdat ondernemers tevens gebruik kunnen maken van de landelijke MIA- en Vamil-regelingen. De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals vegetatiedaken.

U ontvangt 50% van de kosten retour, tot een maximum van € 50,- per m2.

Het dak moet minimaal 6 m2 groot zijn, en het maximum dat per dak wordt gesubsidieerd is 100 m2. Heeft u een groter dak, of wilt u met alle buren samen een heel blok vergroenen? De centrale stad subsidieert daken vanaf 40 m2.

Subsidie voor daken

Bij extensieve groene daken beperkt de begroeiing zich tot laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. De belasting voor het dak varieert van 20 tot 100 kg per vierkante meter, waardoor ze niet altijd een aangepaste dakconstructie vergen en vaak ook op bestaande gebouwen en woonboten aangebracht kunnen worden. Ze hebben over het algemeen geen gebruiksfunctie en zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. De planten worden natuurlijk niet direct aangelegd op de bestaande dakbedekking: een groen dak bestaat kort gezegd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, voedingsbodem en dan de plantjes.

Intensieve groene daken zijn – in de meest uitgebreide vorm – vergelijkbaar met tuinen op grond. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast de begroeiing kunnen ook paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver aanwezig zijn. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn deze groene daken min of meer vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw meer dan 300 kg per vierkante meter en vergt bij de bestaande bouw een aangepaste dragende constructie en hoge investeringen. Bij (licht) intensieve groene daken vragen wij daarom bij de subsidieaanvraag een constructieberekening. Hieruit blijkt dat het dak de tuin daadwerkelijk kan dragen.

Omgevingsvergunning en monumentenvergunning

Als u geen bouwvergunning nodig heeft, is het aanleggen van een groen dak een vrij simpel proces. Echter, wanneer aanpassingen aan het dak gedaan moeten worden, of als u in een monument woont, komt er meer bij kijken.

Er is niet standaard te zeggen wanneer een bouwvergunning nodig is. Als er, afgezien van de dakbedekking voor het groene dak, geen aanpassingen aan het dak nodig zijn (zoals dakranden verhogen of constructie verzwaren) heeft u waarschijnlijk geen bouwvergunning nodig. Voor een schuurtje in een binnentuin, dat op zichzelf een vergunningvrij bouwwerk kan zijn, gelden andere regels dan als er aanpassingen gedaan moeten worden aan de straatzijde van een woning.

Een bouwvergunning betekent extra tijd en kosten. De legeskosten mogen worden opgegeven bij de realisatiekosten voor het groene dak en worden daarmee dus voor 50% vergoed. Maar alleen als de vergunning wordt verleend en het groene dak wordt gerealiseerd.

Betreft het een monument, dan moet u, naast de bouwvergunning, altijd een monumentenvergunning hebben voordat u het dak aan mag leggen. Bij een monument zal hier terughoudend mee omgegaan worden. Neem contact op met Bureau Monumentenzorg Amsterdam voor informatie over de mogelijkheden tot aanpassing van uw pand.

 

Nieuwsarchief

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41