In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

Maar ook over de illegale situaties, handhaving, aanzienlijke dwangsommen en het sluiten van woningen. Ook ons buro heeft hier in de praktijk veel mee te maken: illegale situaties oplossen, maar ook het verzorgen van de omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012 voor hotels.

Veelal is er bij vele verhuurders onduidelijkheid en wordt er door onwetendheid een woning verhuurd aan toeristen, wat achteraf een illegale situatie blijkt. Met alle gevolgen van dien.

Waar zitten de knelpunten? Ten eerste, voor een B & B gelden er andere voorwaarden dan voor een Airbnb, ook wel particuliere vakantieverhuur genoemd. Ook voor de Shortstay zijn er andere voorwaarden. De Shortstay vergunning wordt niet meer verleend, de nieuwe eisen voor de verleende Shortstay vergunning zijn strenger geworden met betrekking tot brandwerende eisen zoals, alarminstallaties,vluchtroutes ed.

Voor het wijzigen van de functie, bijvoorbeeld van woonfunctie naar een logiesfunctie (bijvoorbeeld een hotel) zijn er ook andere voorwaarden. Met name met betrekking tot brandveiligheid, zoals alarminstallaties, vluchtroutes, rookmelders, 24-uursbewaking.

Vaak is de situatie ook oplosbaar. Door middel met de eigenaren/gemeente te overleggen en een quickscan te laten maken om de situatie in kaart te brengen. Soms is een omgevingsvergunning nodig en soms dienen alleen de juiste formulieren ingevuld te worden. Onze tip aan de eigenaren is, om alvorens te verhuren aan toeristen, eerst informatie in te winnen bij de gemeente.

P.S. Voor een quick-scan of mediation met de gemeente kunt u bij ROB een prijsopgave vragen, ga hiervoor naar ons contactformulier. Uiteraard is een kennismakingsgesprek bij kantoor R.O.B. ook altijd mogelijk. Dit is altijd kosteloos.

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41