Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

De eisen die vastliggen in het Bouwbesluit zijn minimumeisen. Gebouweigenaren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. Brandveiligheid is niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving is, maar ook van ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Controleren op en investeren in brandveiligheid waarborgt niet alleen de veiligheid van mensen, maar draagt ook bij aan de woningcontinuïteit mocht er een brandincident zich voordoen.

Onze ervaringen in de afgelopen 28 jaar is dat er door brandpreventie - zoals brandwerende deuren, plafonds, brandwerend glas, rookmelders aangesloten op het lichtnet - levens zijn gered bij uitslaande brand (vaak door brandende kaars /sigaret, afgesloten schoorsteen).

Meer informatie kunt u opvragen bij Brandweer Amsterdam-Amstelland of bij uw eigen stadsdeel.

Bron foto: at5

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41