Indien u in het bezit bent van een Rijksmonument, Gemeentelijk monument of uw pand is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht dan bent u aan een aantal regels gebonden als u gaat renoveren.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Indien u bouwt of verbouwt aan een beschermd rijks- of gemeentelijk monument dan heeft u een omgevingsvergunning / monument (voorheen bouwvergunning / monumentenvergunning) nodig. Volgens de Monumentenwet zijn in beginsel alle wijzigingen van de bestaande bouwkundige structuur en historische kenmerken van een monument aan een vergunning onderworpen. Dat wil zeggen dat ook ingrepen zoals het vernieuwen van de voegen of het reinigen van de gevel vergunningsplichtig zijn. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Monumentenwet, de Erfgoedverordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert, kunt u voor het gewone onderhoud een omgevingsvergunning aanvragen. Voorbeelden van dit gewone onderhoud zijn: het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en het uitvoeren van kleine reparaties met gebruik van de oorspronkelijke materialen.

Buro Monumenten en Archeologie en Rijksdienst

Bij de beoordeling van een bouwplan voor een monument kijkt buro Monumenten en Archeologie in de eerste plaats naar de gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het pand en naar het (toekomstig) gebruik. Tevens wordt gekeken naar de gevolgen voor het (beschermde) stadsgezicht en wordt, binnen de criteria van BMA en op zichzelf van voldoende architectonische kwaliteit is. De monumentenbeschrijving en analyse door BMA en Rijksdienst wegen zwaar bij de beoordeling.

Behandeling en looptijd aanvraag bij gemeente

De gemeente behandelt uw aanvraag volgens een vastgestelde procedure. De procedure voor het verlenen of weigeren van een vergunning voor een monument duurt ongeveer 26 weken. Vanaf het moment dat de gemeente uw complete aanvraag ontvangt totdat de gemeente u de beschikking zend. De termijn voor het behandelen van een aanvraag kan nog een keer met maximaal zes maanden worden verlengd. Daarnaast is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig en eventueel een sloopmelding.

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41