Belastingaftrek Rijksmonumenten

Het onderhouden van een Rijksmonument kan een kostbare onderneming worden. Om verval van Rijksmonumenten te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld om de restauratie- of herstelkosten voor onderhoud in mindering te brengen op de inkomstenbelasting. Dit kan gebeuren bij de aangifte Inkomstenbelasting (IB), maar wanneer de financiële gevolgen te groot zijn en meer zekerheid aangaande fiscale gevolgen gewenst is, kan dit ook voorafgaande aan de restauratie en/of bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Voordat u overweegt om te gaan restaureren kan vooraf vaststelling van aftrekbare kosten worden aangevraagd bij Bureau Monumentenpanden van de inspectie directe belastingen in Amersfoort. Naast het aanvraagformulier vaststelling aftrekbare kosten bij onderhoud aan rijksmonumenten zijn hiervoor nog een aantal bescheiden noodzakelijk:

  • Tekeningen bestaande toestand.
  • Tekening nieuwe toestand met daarin aangegeven de te herstellen en te wijzigen gebouwonderdelen.
  • 5 kolomsbegroting van de onderhoudskosten.
  • Verklaring van geen bezwaar gemeente bij regulier onderhoud.
  • Omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

Bij ingrijpend onderhoud en wanneer men in aanmerking wilt komen van voor een financiering heeft u ook een omgevingsvergunning/monument nodig. Bij de behandeling van de vergunning van een rijksmonument dient de gemeente instemming te verkrijgen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist.

Welke kosten wel of niet aftrekbaar

Kosten komen niet voor aftrek in aanmerking wanneer zij uitsluitend verband houden met verbetering van de woonkwaliteit of zelfs van de cultuur-hisorische kwaliteit. Zo zijn kosten van reconstructie van verdwenen onderdelen alleen aftrekbaar wanneer zij direct verband houden met het instandhouden van het monument of met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook komen kosten voor regulier onderhoud binnen de woning zoals binnenschilderwerk en onderhoud aan CV-installatie in de regel niet in aanmerking. Echter wanneer de werkzaamheden in verband kunnen gebracht met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen deze kosten opgevoerd worden. Ook bestaat er een zeker maximum voor kosten in band met het vernieuwen van sanitair en installaties omdat deze vernieuwing meestal ook een verbetering van het woongerief inhoudt.

De hoogte van de fiscaal aftrekbare kosten varieert, maar beloopt in de regel van 40% tot meer dan 80% van de totaal begrote kosten.

Hoewel wij geen fiscaal experts zijn kan ons buro adviseren en ondersteunend werk verrichten bij de aangifte IB en in ieder geval de bouwkundige expertise leveren voor de vaststelling van de fiscale aftrekbaarheid voorafgaand aan de onderhouds- en restauratieplannen. Bij meer ingewikkelde vermogensconstructies en het ontwikkelen van nieuw onroerend goed adviseren wij u een fiscaal-juridisch expert in te schakelen.

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41