Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen en hun antwoorden hebben wij voor u overzichtelijk op een rij gezet.

Welke procedure geldt er voor de omgevingsvergunning?

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure.

Voor de reguliere procedure komen projecten in aanmerking zoals het bouwen van een woning of het kappen van een boom. In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt.

De uitgebreide procedure geldt voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, zoals voor het bouwen van een bedrijf in afwijking van het bestemmingsplan. De vergunning vereist dan maatwerkvoorschriften voor het betreffende project. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet.

Eén procedure voor bezwaar en beroep: De omgevingsvergunning kent één procedure voor bezwaar en beroep waarbij is aangesloten bij beroepsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Eén handhavend bestuursorgaan: Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening, is ook bevoegd toezichthouder op de naleving van de voorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning.

 

Hoe ziet de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning eruit?

Uitgangspunt is dat de aanvrager met één vergunningaanvraag kan volstaan. Bedrijven dienen de vergunningaanvraag digitaal in, particulieren mogen nog op papier indienen. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op internet, via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat (vergelijkbaar idee met de belastingaangifte). Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.

Het is mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit kan handig zijn als de aanvrager op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan de aanvrager zijn project splitsen in verschillende deelprojecten. Voor deze deelprojecten kan hij een afzonderlijke omgevingsvergunning aanvragen.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij invoering van de omgevingsvergunning?

De belangrijkste verandering voor de aanvrager is dat deze te maken krijgt met minder vergunningen en dus minder procedures hoeft te doorlopen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, de gebruiksvergunning, de monumentenvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning alsmede vergunningen voor indirecte lozingen, kap-, reclame-, aanleg-, en uitritvergunningen.

Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige toetsingskader.

 

Wanneer en hoe wordt de omgevingsvergunning?

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) is per 1 oktober 2010 ingevoerd.

 

Wie krijgt te maken met de omgevingsvergunning?

Overheden, aanvragers (bedrijven en particulieren) en adviesbureaus die te maken krijgen met aspecten van vergunningen of deelonderzoeken hiervoor, op het gebied van bouwen, milieu, water, monumenten en natuur.

 

Waarom komt er een omgevingsvergunning?

Iemand die een woning of bedrijfspand wil bouwen of verbouwen, heeft momenteel te maken met een groot aantal vergunningen met elk hun eigen procedure. Deze kunnen zelfs leiden tot tegenstrijdige vergunningsvoorschriften. Dit onoverzichtelijk pak van regelgeving is voor burgers en bedrijven ondoorzichtig en tijdrovend. Invoering van de omgevingsvergunning heeft als doel het aantal benodigde vergunningen en de bijbehorende administratieve lasten voor de aanvragers fors te beperken.

 

Wat is verbouwen?

Voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen. Alleen als u in een monumentaal pand, gemeente pand, bescherm stadsgebied woont, dan moet u in veel gevallen wel een omgevingsvergunning aanvragen voor het veranderen van een woning.

Bij het bepalen van het verschil tussen onderhoud en verbouwen gaat het erom dat u bij onderhoud niets verandert aan uw woning. U schildert de kozijnen, u vervangt een raam, het voegwerk of de dakbedekking. Allemaal activiteiten die uw woning in stand houden zonder deze qua uiterlijk te veranderen. Verandert u wel wat aan uw woning en krijgt die daardoor een ander uiterlijk, een andere indeling of gaat u bepaalde ruimten anders gebruiken, dan is sprake van verbouwen.

 

end faq

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41