Verbouwen is zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Zowel het bouwen / het gebouw als het nieuwe gebruik na de verbouwing past binnen het bestemmingsplan.
  • De draagconstructie van het gebouw verandert niet. Maakt u een doorbraak in een dragende muur of verandert u de constructie van het dak, dan moet u dus een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen.
  • Er wordt geen verandering in de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering aangebracht. Bestaande brandwerende wanden en kozijnen of puien mogen dus niet worden verplaatst of doorgebroken.
  • Er vindt geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte plaats.
  • Het bouwwerk wordt niet vergroot en het volume wordt dus niet aangepast.
  • De verbouwing mag geen betrekking hebben op een monument. Bij een verbouwing in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht mag deze geen gevolgen hebben voor de buitenkant van de woning.

Wél een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig:

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan is uw bouwwerk niet vergunningvrij en heeft u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig voordat u mag bouwen. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij:

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Heeft u verbouwingsplannen? Informeer bij bouwkundig adviesburo R.O.B. of u wel of geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft. Wij kunnen u hierover informeren en eventueel overleggen met de gemeente of het bestemmingsplan ruimte biedt voor uw verbouwingsplannen.

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41