Als u als eigenaar van een beschermd monument uw eigendom wilt herstellen of aanpassen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Volgens de Monumentenwet zijn in beginsel alle wijzigingen van de bestaande bouwkundige structuur en historische kenmerken van een monument aan een vergunning onderworpen.

De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Monumentenwet, de Erfgoedverordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert, dan kunt u voor het gewone onderhoud een omgevingsvergunning om te bouwen aanvragen. Voorbeelden van dit gewone onderhoud zijn het schoonmaken van goten, het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en het uitvoeren van kleine reparaties met gebruik van de oorspronkelijke materialen.

Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verandert er weinig in de vergunningprocedure.

Zo blijft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van kracht, evenals de van rechtswege verlening van de vergunning bij niet tijdig beslissen.

Wat verandert voor archeologische rijksmonumenten

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toetst de aanvraag op volledigheid (voorheen deed de gemeente dit).
  • De vergunning treedt in werking een dag na de afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken na de dag van terinzagelegging van het besluit). Beroep schort de werking van de vergunning niet op. Opschorting kan alleen via de voorlopige voorziening.
  • De minister van OCW is verantwoordelijk voor toezicht én handhaving, maar dan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in plaats van de Monumentenwet 1988.
  • Strafbepalingen uit de Monumentenwet 1988 verhuizen naar de Wet op de economische delicten (Wed).

Een monument verbouwen zonder vergunning

Het is verboden een monument te verbouwen zonder vergunning. Als u een monument verbouwt zonder vergunning kan het Dagelijks bestuur van de Gemeente u sancties opleggen. Bovendien riskeert u en boete of strafvervolging.

Voorwaarden

U heeft een vergunning nodig als ten minste de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent eigenaar van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument.
  • U wilt het pand of het terrein restaureren, verbouwen of slopen.

Aanpak

U kunt via bouwkundig adviesburo R.O.B. de complete omgevingsvergunning laten verzorgen.

 

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41