Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan is het heel waarschijnlijk dat u te maken krijgt met de Commissie voor Welstand en Monumenten.
Wettelijk is vastgelegd dat het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk dienen te voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeentelijke bouwverordening moet criteria omtrent die redelijke eisen van welstand bevatten.

In Amsterdam staat in de bouwverordening aan welk beleid en aan welke aspecten een bouwwerk wordt getoetst. De verantwoordelijkheid voor het welstandsbeleid ligt bij de centrale stad en de stadsdelen. Zij dienen zich inzake de uiterlijke verschijningsvorm van de gebouwde omgeving en inzake monumenten te laten adviseren door een daarvoor aangewezen, onafhankelijk college van deskundigen. Deze adviestaak wordt waargenomen door de Commissie voor Welstand en Monumenten. De Commissie wordt in overleg met de stadsdelen benoemd door de centrale stad en is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur, architectuurhistorie en beeldende kunsten.

Kerntaak van de Commissie is het waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde en de nog te ontwikkelen omgeving. Bij de beoordeling van bouwplannen richt de Commissie zich daarom op de kwaliteit van ontwerp, materiaalkeuze en detaillering van gevels. Ook het architectonische beeld in relatie tot het gebouw zelf en de omgeving is van groot belang. Is sprake van een monument, dan wordt bovendien beoordeeld hoe een bouwkundige ingreep zich verhoudt tot de cultuurhistorische waarde van het monument.

De welstandsbeoordeling geschiedt altijd binnen door de centrale stad en de stadsdelen vastgestelde beleidskaders. Daarnaast adviseert de Commissie de centrale stad en de stadsdelen gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op welstand en is zij betrokken bij activiteiten die de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen bevorderen.

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41