Welke gevolgen heeft een splitsing voor een eventuele huurwoning in het pand? Welke rechten en plichten hebt u dan als huurder?

Gewoon blijven huren

Als huurder kunt u bij splitsing van het pand gewoon blijven huren. U hebt namelijk huurbescherming volgens het Burgerlijk Wetboek. Uw huurovereenkomst blijft gewoon gelden. Als de eigenaar uw woning verkoopt, is de nieuwe eigenaar verplicht om alle rechten en plichten van uw huurcontract over te nemen.

De eigenaar mag u wel voorstellen doen. Hij mag u de gesplitste woning of een ander huurhuis te koop aanbieden. Hij kan u ook een uitkoopsom aanbieden. Als huurder kunt u daarop ingaan, maar dat hoeft niet. Omdat u huurbescherming geniet, mag de eigenaar u niet dwingen uw woning te kopen of te verhuizen.

Alleen in het uitzonderlijke geval van dringend eigen gebruik kan de eigenaar aan de rechter vragen om het huurcontract te ontbinden. De eigenaar moet dan wel een andere passende woning voor u hebben.

Informatie en inspectie

Als huurder krijgt u schriftelijk bericht van het stadsdeel over de splitsing. Dat gebeurt zodra het stadsdeel een complete aanvraag ontvangen heeft voor een splitsingsvergunning. In de brief kondigt het stadsdeel ook aan dat een bouwinspecteur binnenkort een afspraak met u zal maken om het pand te inspecteren.Het is natuurlijk ook mogelijk dat de eigenaar u zelf vertelt dat hij een splitsingsvergunning gaat aanvragen, bijvoorbeeld omdat hij het nodige aan het pand gaat opknappen.

Onderhoudswerkzaamheden

Als huurder kunt u te maken krijgen met onderhoudswerkzaamheden. Om een pand te kunnen splitsen moet het namelijk aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Zo nodig zal de eigenaar dus bepaalde gebreken moeten laten verhelpen.

U bent verplicht de eigenaar de gelegenheid te geven om (dringend)noodzakelijk onderhoud in uw woning uit te voeren. U mag verwachten dat de eigenaar u tijdig informeert over de werkzaamheden die hij wil uitvoeren in de woning en aan de buitenkant (denk aan muren, dak, fundering).

De eigenaar hoort de werkzaamheden zo veel mogelijk aaneengesloten te laten uitvoeren, zodat u er zo weinig mogelijk last van hebt. Onder normale omstandigheden krijgt de eigenaar maximaal één jaar de tijd om het onderhoud uit te voeren. Om u een idee te geven: een kleine opknapbeurt neemt één tot zes weken in beslag, terwijl een ingrijpende renovatie, inclusief funderingsherstel, al snel een halfjaar kan duren. Als de werkzaamheden in huis ernstige vertraging oplopen, dan kunt u een bouwinspecteur bij het stadsdeel vragen te bemiddelen. Het stadsdeel kan een aanvraag tot een splitsingvergunning afwijzen als de eigenaar ernstig in gebreke blijft bij het uitvoeren van de werkzaamheden of als hij deze niet volgens de kwaliteitseisen heeft uitgevoerd.

Vervangende woonruimte

De eigenaar kan u tijdelijk vervangende woonruimte aanbieden uit zijn eigen woningvoorraad. Ook kan de eigenaar het stadsdeel vragen om te bemiddelen bij het zoeken naar een wisselwoning of vervangende woonruimte voor de bewoners. Het stadsdeel bemiddelt hier alleen in onder een aantal voorwaarden. Het stadsdeel kan u hierover informeren.

Extreme overlast en klachten

De eigenaar moet de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk beperken. Helaas brengt splitsen voor bewoners soms extreme overlast met zich mee. Als dat bij u het geval is, probeert u dit dan eerst met de eigenaar op te lossen.

Gedragscode

Om huurders te beschermen is een gedragscode ontwikkeld voor eigenaren die hun pand willen splitsen. De Gedragscode beschrijft hoe de omgang van de verhuurder / eigenaar met de huurders tijdens het splitsingsproces dient te verlopen.

 

– Bron Dienst Wonen, zorg en samenleven -

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41