Notaris

Bouwkundig adviesburo R.O.B. heeft een goede naam opgebouwd bij diverse notariskantoren in Amsterdam en omstreken.

De reden hiervoor is dat wij ruime ervaring hebben met splitsingsvergunningen en de daarbij behorende splitsingstekeningen.

Adviezen bij te splitsen gebouwen

Notarissen schakelen Bouwkundig adviesburo R.O.B. in als deskundig adviseur bij te maken splitsingstekeningen en bijbehorende coördinatie en adviezen.

Splitsen zonder splitsingsvergunning

Ook panden waarvoor geen splitsingsvergunning voor is vereist (panden na 1940) zijn splitsingstekeningen noodzakelijk.

Bouwkundig adviesburo R.O.B. heeft al diverse werkzaamheden verricht voor scholengemeenschappen en nieuwbouwcomplexen.

Hierbij wordt veelal gesplitst en vervolgens ondergesplitst.

Procedure

Alvorens de splitsingstekening wordt vervaardigd, zal het gehele pand worden ingemeten.

Het vervaardigen van een splitsingstekening op basis van een archieftekening (‘blauwdrukken’ van rond 1900) of bestaande splitsingstekening  is voor ons geen optie.

Bouwkundig adviesburo R.O.B. wil alleen kwaliteit garanderen en te allen tijde fouten in de appartementstekeningen voorkomen.

Kadaster

De splitsingstekening dient te voldoen aan de eisen en richtlijnen van het Kadaster.

Sinds januari 2006 is het Kadaster ‘strenger’ geworden in het beleid.

Splitsingstekeningen welke handmatig worden vervaardigd en niet voldaan aan de richtlijnen worden door het Kadaster afgewezen. Dit brengt onnodig kosten met zich mee, welke de opdrachtgever uiteindelijk dient te betalen.

Splitsingstekening

Op welke wijze een gebouw is verdeeld, wordt in de zogeheten splitsingstekening cq. appartementstekening vastgelegd en is onderdeel van de splitsingsakte.

Op deze tekening staan de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten, zoals:

  • het entreegebied
  • de galerijen
  • de gangen
  • de trappenhuizen (met liften)
  • de bergingen
  • de parkeerterreinen
  • het erf en/of tuin om het gebouw

Na goedkeuring van de splitsingstekening door de notaris en de opdrachtgever wordt de tekening naar het kadaster verzonden voor het toekennen van de zogenaamde complexaanduiding.

Na ontvangst van de complexaanduiding kan de splitsingsakte door de notaris worden opgemaakt en bij het Kadaster worden ingeschreven.

Het vervaardigen van een splitsingstekening is een specialisme omdat het in feite een juridische tekening is, vaak afgeleid van de bouwtekening(en), die aan bepaalde - door de wet gestelde - eisen moet voldoen.

Splitsingsakte

De splitsingstekeningen zijn een onderdeel van de notariële splitsingsakte waarin de oprichting en werking van een Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt geregeld.
Een dergelijke vereniging kan bestaan uit de eigenaren van een beneden en een bovenwoning maar ook uit de eigenaren van appartementen in een (groot) appartementengebouw.

In de wet staan regels waaraan een vereniging van eigenaren moet voldoen. Samen met de opdrachtgever en Bouwkundig adviesburo R.O.B. wordt bij de notaris, in verband met de notariële splitsingsakte, besproken over het gebruik, onderhoud en beheer van het gebouw.

Hierbij moet u denken aan parkeergelegenheden, bij wie behoort welke berging etc.

In het splitsingsreglement staan de statuten vermeld.

Wijziging en Ondersplitsing

Bij het wijzigen van de splitsingstekening adviseren wij u om uw pand in te laten meten.

Het komt nog al eens voor dat de feitelijke situatie in een pand afwijkt van de bestaande splitsingstekening. Misschien was de oorspronkelijke tekening al niet gelijk aan die situatie of hebben eigenaren met of zonder toestemming  wijzigingen in het pand aangebracht.

Daarbij kunt u denken aan het creëren van dakterrassen, het betrekken van de gezamenlijke tuin bij de privé-tuin en het voegen van een trapbordes bij de woning. Maar ook het wisselen van bergingen of parkeerplaatsen die hetzelfde indexnummer hebben als de daarbij behorende appartementen.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een koper had opgemerkt  dat de kelder en het balkon niet op de splitsingstekening voorkwam. En, dat had de verkoper wel als zodanig verkocht, dus had de verkoper een probleem.

Daardoor is de verkoper verplicht om met toestemming van de VvE en de hypotheekbanken de splitsingstekening en de akte te wijzigen. In dit geval voor zowel een nieuwe akte als nieuwe tekening te zorgen. De kosten komen wel geheel voor de rekening van de verkoper.

Dat lijkt een eenvoudige procedure, waarvoor in dit geval geen splitsingsvergunning was vereist maar brengt toch extra kosten, ergernis en tijdverspilling met zich mee.

Bron: www.notaris.nl

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41