Voor splitsen van een pand in woningen heeft u meestal een splitsingsvergunning nodig. Of een splitsingsvergunning nodig is, hangt vooral af van de ligging en het bouwjaar van het pand. Indien u twijfelt kunt u contact opnemen met ons buro.

U hebt altijd een splitsingsvergunning nodig als:

  • Het pand vóór 1940 gebouwd is.
  • Het pand binnen het aangewezen gebied ligt.
  • U het pand in afzonderlijke appartements- of lidmaatschapsrechten wil splitsen.

U hebt geen splitsingsvergunning nodig voor:

  • Alle panden die na 1940 gebouwd zijn of die buiten het werkingsgebied van het splitsingsbeleid liggen.
  • Het splitsen van gebouwen die geen woonbestemming hebben én die u niet laat bewonen en ook in de toekomst niet wilt laten bewonen.
  • Afsplitsing van een bedrijfsruimte in een pand waarbij u alle aanwezige woningen in één appartementsrecht onderbrengt. Let op: als er naast de bedrijfsruimte maar één woning in het pand is, moet u daarvoor wel een splitsingsvergunning aanvragen.
  • Voor gebouwen die eigendom zijn van een bestaande coöperatieve flatexploitatievereniging, waarbij de vereniging het eigendom splitst in evenveel appartementsrechten als lidmaatschapsrechten van de vereniging. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat die lidmaatschapsrechten daadwerkelijk zijn uitgegeven.
  • Een pand waarvoor het stadsdeel een zogenoemde Vernieuwbouwverklaring heeft afgegeven. Het pand moet dan feitelijk voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw. 

Voor het splitsen van een pand waarvoor geen splitsingsvergunning nodig is alleen een splitsingstekening nodig. De notaris stelt de splitsingsakte op en informeert de gemeente.

Laatste nieuws

Overzicht van het laatste nieuws op het gebied van vergunningen, vergunningsprocessen en subsidies.

BENG-eisen

Geplaatst: maandag 13 januari 2020

Energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.

lees meer

Beperking van verbouwen in Amsterdam Zuid en West

Geplaatst: maandag 18 februari 2019

Amsterdam gaat ingrijpen om ‘de bouwwoede’ in de stad aan te pakken.

lees meer

Voor Amsterdamse inwoners met een groen idee

Geplaatst: zondag 10 juni 2018

Amsterdammers met een goed en groen idee kunnen aanspraak maken op de subsidie Groen in de buurt.

lees meer

Nieuwe omgevingswet in 2021

Geplaatst: maandag 27 november 2017

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

lees meer

Brandpreventie eisen splitsings- en omgevingsvergunning

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017

Voor een splitsingsvergunning en omgevingsvergunning zijn er brandpreventie eisen.

lees meer

Subsidie voor coöperatieve zonprojecten

Geplaatst: zaterdag 29 juli 2017

Amsterdammers die hun dak beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

lees meer

Woonruimte voor mensen ‘in transitie’- Opmars v/d studio

Geplaatst: dinsdag 20 juni 2017

Woningcomplexen met studio’s van rond de 20 a 30 vierkante meter en gemeenschappelijke voorzieningen zijn in opmars in Amsterdam.

lees meer

Dwangsom Airbnb / B & B

Geplaatst: maandag 20 februari 2017

In de media wordt er op dit moment veel geschreven over de situatie met betrekking tot Airbnb & B & B. Over de overlast van de "rolkoffers", met name in Amsterdam Centrum.

lees meer

Amsterdam gaat na 120 jaar de erfpacht aanpassen

Geplaatst: vrijdag 13 januari 2017

Volgens wethouder Eric van der Burg is het nieuwe plan een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

lees meer

Al meer dan 25 jaar levert R.O.B. maatwerk, met als resultaat; tevreden klanten en een goede naam bij de gemeente Amsterdam

Contactgegevens

Bouwkundig Adviesburo R.O.B. 
H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam

T. 020 - 694 41 41